Особи що уповноважені засвідчувати підписи і угоди.

Особи що уповноважені засвідчувати підписи і угоди.

Юридична довідка

Відповідно до положень законодавства України та Статуту Всеукраїнської громадської організації «Об'єднання любителів птахів та дрібних домашніх тварин «ZООСВІТ», ВГО « ZООСВІТ » є громадською організацією без мети отримання прибутку.

У положеннях Статуту ВГО «ZООСВІТ» не передбачені норми, що визначають або впливають на цивільні правовідносини (особисті майнові чи немайнові права) міжсторонами договорів, які стосуються тварин і птахів.

Згідно  з ч. 3 ст. 96 Цивільного кодексу (далі - ЦК) України та Статуту ВГО «ZООСВІТ», ВГО «ZООСВІТ» не несе відповідальності за виконання зобов'язань своїх членів, а члени організації не несуть відповідальності за виконання зобов'язань ВГО «ZООСВІТ». .Діяльність ВГО «ZООСВІТ» не стосується комерційних відносин.

З приводу "засвідчення" договорів передачі у володіння тварин і птахів керівництвом  або офіційними особами організації, роз'яснюємо наступне:
- Цивільним кодексом України встановлено, що угода, укладена в письмовій формі, підлягає обов'язковому нотаріальному посвідченню лише у випадках, встановлених законом або домовленістю сторін, але на вимогу фізичної або юридичної особи будь-який договір з його участю може бути нотаріально посвідчений.
Це означає, що кожен хто передає або приймає тварина (птаха), як сторона договору, може, за власною ініціативою, ініціювати таке посвідчення, оскільки саме нотаріуси та особи, які здійснюють за певних умов їх функції, уповноважені Законом України "Про нотаріат" та "Інструкцією про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України »здійснювати посвідчення угод і засвідчувати справжність підпису на документах.

У відповідність до статті 54 Закону України "Про нотаріат" нотаріуси та посадові особи органів місцевого самоврядування в населених пунктах, де немає нотаріусів, здійснюють нотаріальні дії, посвідчують угоди, щодо яких законодавством встановлено обов'язкову нотаріальну форму, а також за бажанням сторін й інші угоди.
Крім того, саме нотаріуси або посадові особи, які вчиняють нотаріальні дії, перевіряють, чи відповідає зміст засвідченої ними угоди вимогам закону і дійсним намірам сторін.
Згідно зі статтею 78, цього ж Закону нотаріус, чи посадова особа органу місцевого самоврядування в населеному пункті, де немає нотаріусів, засвідчують справжність підпису на документах, зміст яких не суперечить закону, не має характеру угод та не містить в собі відомостей, що ганьблять честь і гідність людини.

Нотаріус, посадова особа, засвідчуючи справжність підпису, не посвідчує факти, викладені в документі, а лише підтверджує, що підпис зроблений певною особою є дійсним.
Отже, відповідно до встановлених розпоряджень Закону України "Про нотаріат" і «Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України» посвідчення угод і засвідчення справжності підписів є виключно компетенцією нотаріусів та інших осіб, визначених у Законі, при дотриманні визначених Законом умов.
Посвідчення договору або підписи в договорі, здійснене керівництвом або офіційною особою ВГО «ZООСВІТ», має значення виключно як доказ присутності даного представника організації при укладенні договору. І в такому випадку підпис офіційних осіб ВГО «ZООСВІТ» жодним чином не засвідчує законність угоди, її зміст, а також не надає гарантії її обов'язкового виконання.

 Хочемо зауважити, що право підпису будь-яких документів, виданих ВГО « ZООСВІТ » мають виключно особи , наділені цими повноваженнями відповідно до статуту Статуту Всеукраїнської громадської організації «Об'єднання любителів птахів та дрібних домашніх тварин «ZООСВІТ» та чинного законодавства України.

*Додатково повідомляємо, що для отримання дозволу CITES на ввіз/вивіз тварини або птаха за межі Украіни, власнику необхідно звернутися в Міністерство енергетики та захисту довкілля України та надати документи, що засвідчують право власності на тварину або птаха.

З повагою,
юридична служба ВГО «ZООСВІТ»