ПОЛОЖЕННЯ ПРО ФАХІВЦІВ У СИСТЕМІ ВГО " ZООСВІТ"

 

СХВАЛЕНО:
Правлінням
ВГО «ZООСВІТ»
24  березня 2012р.

 

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ФАХІВЦІВ

У СИСТЕМІ ВГО " ZООСВІТ"

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Це положення розроблено на основі вітчизняного та іноземного досвіду в галузі підготовки та атестації фахівців і суддів екзотичного і декоративного птахівництва та дрібного тваринництва, з урахуванням мінімальних вимог.

Звання фахівців ВГО «ZООСВІТ» різних напрямків і рівня, присвоюється Правлінням ВГО «ZООСВІТ» за поданням Кваліфікаційних комісій відповідних Департаментів членам ВГО «ZООСВІТ».

Звання фахівців ВГО «ZООСВІТ» поділяються на:
- Заводчик ВГО «ZООСВІТ» за певною спеціалізацією;
- Фахівець ВГО «ZООСВІТ» певного напрямку;
- Експерт-стажист ВГО «ZООСВІТ» певного напрямку і спеціалізації;
- Експерт ВГО «ZООСВІТ» певного напрямку і спеціалізації;
- Експерт всеукраїнської категорії ВГО «ZООСВІТ» певного напрямку і спеціалізації;
- Експерт міжнародної категорії (якщо ВГО «ZООСВІТ» є членом міжнародної організації даного напрямку).

Всі документи, які необхідні для атестації фахівців ВГО «ZООСВІТ» здаються до Кваліфікаційної комісії відповідного Департаменту. Комісія залишає за собою право вимагати від кандидатів додаткові документи.

Претенденту на звання фахівця рекомендується залишати в себе ксерокопії всіх документів, що коли-небудь подавалися до Кваліфікаційної комісії Департаменту.

Екзаменаційну комісію, що складається з 3-х суддів-екзаменаторів, призначає Кваліфікаційна комісія відповідного Департаменту.

ІІ. УМОВИ ПРИСВОЄННЯ ЗВАННЯ ЗАВОДЧИК ВГО «ZООСВІТ» ЗА СПЕЦІАЛІЗАЦІЄЮ.

Заводчик ВГО «ZООСВІТ» - особа яка має право зареєструвати розплідник в системі ВГО «ZООСВІТ» і вести самостійну племінну діяльність згідно «Положення про розплідники і заводські префікси в системі ВГО « ZООСВІТ».

2.1. Звання заводчик ВГО «ZООСВІТ» за певною спеціалізацією може бути присвоєно претенденту не молодшому за 18 років, члену ВГО «ZООСВІТ» який має тварин / птахів, що перебувають на обліку ВГО «ZООСВІТ».
Претендент  повинен мати спеціальну біологічну, ветеринарну, зоотехнічну освіту або закінчити спеціалізовані курси ВГО «ZООСВІТ».

2.2. Для присвоєння звання Заводчик ВГО «ZООСВІТ» необхідно надати наступні документи:
- ксерокопію сторінок паспорта, що підтверджують вік.
- ксерокопію свідоцтва про освіту.
- документ про спеціалізовану освіту в системі ВГО «ZООСВІТ» (проходження курсів).

ІІІ. УМОВИ ПРИСВОЄННЯ ЗВАННЯ ФАХІВЕЦЬ ВГО «ZООСВІТ» ПЕВНОГО НАПРЯМКУ.

Фахівець ВГО «ZООСВІТ» певного напрямку – особа, яка має право представляти інтереси організації в регіонах по спеціалізації свого напрямку, вести оформлення відповідної документації  та  роботу за даним напрямком у відділенні ВГО «ZООСВІТ», за рішенням ВГО «ZООСВІТ» бути офіційним представником на заходах організацій-партнерів ,бути обраним Радою Департаменту у спеціальні комісії.

3.1. Звання фахівець ВГО «ZООСВІТ» певного напрямку може бути присвоєно претендентові не молодшому за 18 років, члену ВГО «ZООСВІТ» протягом не менше 1-го року, що має тварин / птахів власного розведення, що закінчив спеціалізовані курси ВГО «ZООСВІТ » і надав такі документи:

- ксерокопію сторінок паспорта, що підтверджують вік; 
- документ про спеціалізовану освіту в системі ВГО «ZООСВІТ» (проходження курсів);
- позитивний відгук про проходження претендентом практичного стажування, що супроводжується показом достатніх знань стандарту певного виду, породи, методики й техніки суддівства, положень та правил; письмовим описом 5-и тварин/птахів в присутності експерта-екзаменатора та засвідченим його підписом. Підсумок іспиту відображається у відгуку;
- анкету з фотографією розміром 3х4 см;
- підтвердження сплати цільового внеску на реєстрацію звання Фахівець ВГО «ZООСВІТ».

IV. ЕКСПЕРТ ВГО «ZООСВІТ»

Експерт ВГО «ZООСВІТ» - особа, яка має право здійснювати суддівство певного напряму та спеціалізації тільки на виставках ВГО «ZООСВІТ» або організацій-партнерів
ВГО «ZООСВІТ».
Право на суддівство повинно бути підтверджено посвідченням та ліцензією ВГО «ZООСВІТ», а також публікацією на офіційному сайті організації.

IV.I.  УМОВИ ПРИСВОЄННЯ ЗВАННЯ ЕКСПЕРТ-СТАЖИСТ ВГО «ZООСВІТ» ПЕВНОГО НАПРЯМКУ І СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ

Експерт-стажист ВГО «ZООСВІТ» - особа, яка має право здійснювати суддівство тварин/птахів певного напряму і спеціалізації на зоотехнічних заходах і виставках місцевого значення.

4.1.1. Звання експерт-стажист ВГО «ZООСВІТ» може бути надано претендентові не молодшому за 18 років, який є Фахівцем ВГО «ZООСВІТ», дійсним членом ВГО «ZООСВІТ» протягом мінімум 2-х років і який надав наступні документи:

- ксерокопію сторінок паспорта, що підтверджують вік;
- документ, що підтверджує участь не менше ніж у 2-х спеціалізованих семінарах;
- позитивний відгук від експертів про роботу претендента в якості секретаря, стажиста, або розпорядника  на виставках або рингах за певною спеціалізацією;
- позитивний відгук про проходження претендентом практичного стажування, яке супроводжується демонстрацією достатніх знань стандарту певного виду, породи, методики й техніки суддівства, положень та правил; письмовим описом 5-и тварин/птахів у присутності експерта-екзаменатора та засвідченим його підписом. Підсумок іспиту відображається у відгуку;
- анкету з фотографією розміром 3х4 см;
- підтвердження сплати цільового внеску на реєстрацію звання експерт-стажер  ВГО «ZООСВІТ».

4.1.2. Особа, яка претендує на звання експерта-стажиста ВГО «ZООСВІТ», може здобути ліцензію на експертизу не більш ніж 5-ти видів чи порід тварин / птахів.

IV.II. УМОВИ ПРИСВОЄННЯ ЗВАННЯ ЕКСПЕРТ ВГО «ZООСВІТ» ПЕВНОГО НАПРЯМКУ ТА СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ

Експерт ВГО «ZООСВІТ» - особа, яка має право здійснювати суддівство тварин/птахів певного напрямку і спеціалізації на зоотехнічних заходах і відкритих виставках з присудженням відповідних звань та титулів.

4.2.1. Звання експерт ВГО «ZООСВІТ» певного напрямку та спеціалізації може бути присвоєно претендентові за  наступних умов:

- вік - не молодше 21-го року;
- наявність звання експерта-стажиста ВГО «ZООСВІТ»;
- досвід роботи за даним напрямком та спеціалізацією не менше 3-х років з моменту вступу до ВГО «ZООСВІТ».
- наявність у претендента документів, що підтверджують відвідування не менше 5-х спеціалізованих семінарів, які проводяться ВГО «ZООСВІТ» з метою підвищення кваліфікації фахівців;
- наявність п'яти позитивних відгуків від суддів щодо роботи претендента в якості секретаря в їх рингах,  щонайменше на 5-ти виставках;
- наявність відгуків-рекомендацій з кожної спеціалізації (виду, породи) мінімум від трьох експертів (не нижче національного рівня), у яких претендент проходив стажування на виставках у якості стажиста, протягом, як мінімум, 2-х останніх років з моменту присвоєння останнього звання (суміщення роботи в якості секретаря та стажиста на виставці не допускається).

4.2.2. Претендент на звання експерт ВГО «ZООСВІТ» повинен надати наступні документи:

- ксерокопію сторінок паспорта, що підтверджують вік;
- анкету з фотографією розміром 3х4 см;
- автобіографію з коротким викладом досвіду своєї роботи за певним напрямком тваринництва/птахівництва;
- підтвердження сплати цільового внеску на реєстрацію звання експерт ВГО «ZООСВІТ».

4.2.3. Атестація експертів ВГО «ZООСВІТ» з нових спеціалізацій (видів / порід) надалі здійснюється за наявності позитивних рецензій на представлені описи тварин/птахів певного виду або породи (по 4 описи на кожен вид / породу) та відгуків-рекомендацій від двох експертів не нижче національного рівня з відповідних видів / порід, у яких претендент пройшов стажування.

IV.III. УМОВИ ПРИСВОЄННЯ ЗВАННЯ ЕКСПЕРТ ВГО «ZООСВІТ» ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ КАТЕГОРІЇ ПЕВНОГО НАПРЯМКУ ТА СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ

Експерт ВГО «ZООСВІТ» всеукраїнської категорії - особа, яка має право здійснювати суддівство тварин/птахів певного напряму і спеціалізації на зоотехнічних заходах, виставках будь-якого рангу і чемпіонатах з присудженням відповідних звань та титулів. Експерти всеукраїнської категорії мають право експертизи тварин/птахів тільки тих видів та порід, що зазначені у суддівському листі.

4.3.1. Звання експерт ВГО «ZООСВІТ» всеукраїнської категорії може бути надано експерту ВГО «ZООСВІТ» за наступних умов:

- дійсне членство у ВГО «ZООСВІТ» без переривання стажу не менше 5-ти років;
- практика самостійної експертизи не менше 3 років у системі ВГО «ZООСВІТ», але при загальному стажі не менше 5 років;
- наявність стажувань на  не менше ніж 5 виставках всеукраїнського рангу;
- участь претендента у проведенні не менше 5 семінарів для фахівців у системі ВГО «ZООСВІТ».

4.3.2. Для присвоєння звання експерта всеукраїнської категорії у системі ВГО «ZООСВІТ» претендент повинен надати наступні документи:

- анкету встановленого зразку з переліком виставок, проведених за участю претендента, завірену секретаріатом виставки або секретарем відповідного Департаменту;
- відгуки-рекомендації трьох експертів не нижче національного рівня (один з яких від міжнародного експерта) за відповідною спеціалізацією (видам, породам тварин / птахів), у яких претендент пройшов стажування;
- анкета-заяву з фотографією розміром 3х4 см;
- підтвердження сплати цільового внеску на реєстрацію звання експерт ВГО «ZООСВІТ» всеукраїнської категорії.

4.3.3. Атестація експертів всеукраїнської категорії з нових спеціалізацій ( видам /породам) надалі здійснюється за наявності позитивних рецензій на представлені описи тварин/птахів певного виду або породи (по 3-и описи на кожен вид/породу) та відгуків-рекомендацій від двох експертів не нижче національного рівня (один з них від міжнародного експерта) з відповідних видів/порід, у яких претендент пройшов стажування.

4.3.4. Експертом з групи птахів або тварин може бути експерт ВГО «ZООСВІТ» всеукраїнської категорії, атестований мінімум по 75% видів чи порід тварин/птахів що входять у дану групу, включаючи найбільш популярні з тих, що є наявними в Україні, і має практику експертизи у рангу національного експерта не менш 3 років.

4.3.5. Універсальним експертом певного напряму, з усіх видів чи порід тварин/птахів, може бути експерт ВГО «ZООСВІТ» всеукраїнської категорії, який певним чином атестований і має практику експертизи не менше 5 років.

V.IV. УМОВИ ПРИСВОЄННЯ ЗВАННЯ ЕКСПЕРТ ВГО «ZООСВІТ» МІЖНАРОДНОЇ КАТЕГОРІЇ ПЕВНОГО НАПРЯМКУ ТА СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ

Експерт ВГО «ZООСВІТ» міжнародної категорії - особа, яка внесена до списку суддів міжнародних організацій за конкретним напрямком та певною спеціалізацією, членом яких є ВГО «ZООСВІТ», за поданням Правління ВГО «ZООСВІТ».

Експерт ВГО «ZООСВІТ» міжнародної категорії має право здійснювати суддівство тварин/птахів певного напряму та спеціалізації на заходах будь-якого рангу в Україні та за кордоном.

4.4.1. На звання експерта ВГО «ZООСВІТ» міжнародної категорії може претендувати експерт ВГО «ZООСВІТ» всеукраїнської категорії у віці не молодшому за 25 років, який має практику самостійної експертизи не менше двох років,  щонайменше на 5 всеукраїнських виставках.
Претендент зобов'язаний провести не менше 5 самостійних регіональних семінарів з підвищення кваліфікації та знань членів ВГО «ZООСВІТ» і брати активну участь у роботі свого Департаменту.

4.4.2. Експерт ВГО «ZООСВІТ» міжнародної категорії повинен володіти однією з 4 офіційних мов - англійською, німецькою, французькою або іспанською.

4.4.3. Для присвоєння звання Експерт ВГО «ZООСВІТ» міжнародної категорії та  отримання дозволу здійснювати суддівство за межами України експерт подає до Кваліфікаційної комісії відповідного Департаменту наступні документи:

- заяву (в довільній формі);
- анкету претендента зі зведеною відомістю роботи на виставках і проведеними семінарами;
- підтвердження сплати цільового внеску на реєстрацію звання експерт ВГО «ZООСВІТ» міжнародної категорії.

4.4.4. Атестація експертів ВГО «ZООСВІТ» міжнародної категорії з нових видів та порід тварин/птахів надалі здійснюється аналогічно атестації експертів ВГО «ZООСВІТ» всеукраїнської категорії, але за наявності відгуків-рекомендацій від двох міжнародних експертів.

V. ЕТИКА ФАХІВЦІВ ТА ЕКСПЕРТІВ ВГО «ZООСВІТ» РІЗНИХ РІВНІВ

Питання етики та професійної відповідальності мають істотне значення для фахівців ВГО «ZООСВІТ» різних рівнів і напрямів.
Фахівець ВГО «ZООСВІТ» це людина з бездоганною репутацією, що застосовує на практиці отримані знання та навики. Фахівець ВГО «ZООСВІТ» будь-якого рівня у своїй особі представляє ВГО «ZООСВІТ» і співтовариство українських аматорів тварин і птахів взагалі.

5.1. Фахівець ВГО «ZООСВІТ» будь-якого рангу не має публічно критикувати роботу іншого фахівця або експерта. Висловлювання про дії колег повинні бути максимально коректні.

5.2. Якщо фахівець ВГО «ZООСВІТ» працює на виставці в будь-якій якості, він повинен бути завжди коректний, охайно одягнений і неупереджений до учасників заходу та їх вихованців представлених для експертизи. Фахівець не має права на виставці палити і вживати алкогольні напої.

5.3. Експерти ВГО «ZООСВІТ» будь-якого рангу і напрямку не мають права:

- звірятися з каталогом виставки до закінчення експертизи;
- виставляти на виставці, де вони проводить експертизу, тварин і птахів, зареєстрованих на своє ім'я, ім'я дружини (чоловіка) або членів своєї родини;
- проводити експертизу тварин і птахів, власником або співвласником (орендарем) яких він є, або проданих ним менш ніж за 6 місяців до проведення виставки. Те ж стосується тварин і птахів, що належать членам його родини.

5.4. Експерт ВГО «ZООСВІТ» що виступає в ролі хендлера або стюарта, може виставляти тварин (якщо, звичайно, він не проводить експертизу на даній виставці) що належать виключно йому, членам його сім'ї або перебувають у його співвласності (оренді).

5.5. Експерт не повинен контактувати з особами, чиїх тварин чи птахів він буде судити. Він може зробити це після виставки.

5.6. Експерт ніколи не повинен ініціювати свої запрошення на виставки.

VI. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЕКСПЕРТА ВГО «ZООСВІТ» РІЗНИХ РІВНІВ

6.1. Експерт повинен бути заздалегідь, але не пізніше ніж за 2-а тижні до заходу, в письмовій формі повідомлений організатором виставки про вид і породу тварин чи птахів, експертизу яких він буде здійснювати;

6.2. Експерти можуть укладати приватні договори з організаторами виставки, що відрізняються від зазначених нижче, але якщо такі договори не були укладені, ситуація підпорядковується загальним правилам, прийнятими  ВГО «ZООСВІТ».

6.3. Права експертів, які їдуть на виставку:

- організатори виставки піклуються про експертів з моменту їх прибуття до моменту їх від'їзду;
- експерти повинні бути забезпечені комфортним проживанням та регулярним харчуванням;
- відшкодування витрат за авіа переліт здійснюється тільки за тарифом економ класу, якщо не було попередньої домовленості про інше. Якщо відстань до місця проведення заходу становить менше 500 км, експерт може прибути потягом;
- всі фінансові питання повинні бути узгоджені заздалегідь в письмовому вигляді у формі контракту між експертом та організаторами виставки та дотримані обома сторонами.

6.4. Експерти ВГО «ZООСВІТ» повинні суворо дотримуватися чинних стандартів тварин і птахів, що прийняті ВГО «ZООСВІТ». Експерти не повинні інтерпретувати стандарт таким чином, щоб це могло зашкодити функціональності і здоров'ю тварин і птахів.

6.5. Експерти повинні готуватися до кожного заходу та виставки, вивчаючи стандарти й відповідні нормативні документи.

6.6. Експерт не повинен відмовляти офіційно заявленому претендентові у проходженні стажування з певного виду або породи (порід) без поважної на те причини. Експерт несе персональну відповідальність перед ВГО «ZООСВІТ» за достовірність наданих їм відгуків та висновків, за якість прийому іспиту.

Експерти повинні бути скрупульозними й акуратними в роботі, підкорятися загальноприйнятим правилам етики, поважати своїх колег та експонентів.

6.7. Експерт не має спізнюватися або залишати виставку до тих пір, доки він повністю не виконає покладених на нього обов'язків.

6.8. Експерт ВГО «ZООСВІТ» може судити тільки на виставках, що проводяться ВГО «ZООСВІТ» або організаціями-партнерами ВГО «ZООСВІТ». Якщо заходи проводяться в організаціях та країнах, що не є партнерами ВГО «ZООСВІТ», або не входять до міжнародних організацій, членом яких є ВГО «ZООСВІТ», експерт повинен отримати дозвіл Правління ВГО «ZООСВІТ» на участь в таких заходах.

Експерт, ні за яких обставин, ні на який виставці не може погоджуватися на суддівство тварин чи птахів того виду/породи, які не є його спеціалізацією і не позначені в суддівському листі.
Порушення цього правила тягне за собою дискваліфікацію.

6.9. Рішення експерта при проведенні експертизи що до досконалості тварини або птаха, його оцінка чи відповідний титул - остаточні і беззаперечні.

Після того, як проведена розстановка тварин / птахів в класах та вручені нагороди, змінити результати неможливо.

6.10. Експерт має права відсторонити експонента від участі у виставці за некоректну поведінку по відношенню до кого б то не було, а також за жорстоке поводження з твариною/птахом.

VII. ПОКАРАННЯ, ПЕРЕДБАЧЕНІ ЩОДО  ФАХІВЦІВ ВГО «ZООСВІТ» РІЗНИХ РІВНІВ ТА НАПРЯМКІВ

7.1. За порушення Положень і вимог основних  документів організації, на фахівця ВГО «ZООСВІТ» будь-якого рівня, який скомпрометував себе, можуть бути накладені ті чи інші стягнення залежно від тяжкості порушення:

- попередження;
- дискваліфікація на строк від 1 року до 3 років;
- повна дискваліфікація;
- повна дискваліфікація з виключенням з ВГО «ZООСВІТ».

7.2. Покарання накладаються на фахівців будь-якого рівня рішенням Ради Департаменту за поданням Кваліфікаційної комісії відповідного Департаменту.

Перед накладенням стягнень фахівцеві ВГО «ZООСВІТ» будь-якого рівня повинна бути гарантована можливість дати пояснення в усній або письмовій формі та надане право апелювати проти прийнятого рішення.
До складу апеляційної комісії, що діє на тимчасовій основі та затверджується рішенням Правління ВГО «ZООСВІТ», не повинні входити члени Кваліфікаційної комісії Департаменту, що накладає стягнення.

7.3. Зняття накладених стягнень здійснюється не раніше, ніж через 1 рік, окрім випадків повної дискваліфікації.

7.4. За нанесення шкоди інтересам ВГО «ZООСВІТ», його структурним підрозділам, членам структурних підрозділів, фахівець будь-якого рівня може бути  дискваліфікований або довічно дискваліфікований з виключенням із ВГО «ZООСВІТ» рішенням Правління організації.

Після офіційного набрання рішенням чинності, інформація публікується на офіційному сайті ВГО «ZООСВІТ».

VIII. ОБЛІК РОБОТИ ЕКСПЕРТІВ

8.1. Облік роботи експертів проводиться Кваліфікаційною комісією відповідного Департаменту на підставі зареєстрованих заявок від організацій, що запрошували експерта та на підставі каталогів виставок з офіційними результатами.

8.2. Експерти ВГО «ZООСВІТ» сплачують щорічний членський внесок до кінця першого кварталу поточного року, що також є підтвердженням їх експертної діяльності.
В іншому випадку вони можуть бути виведені з колегії експертів і знову атестовані на загальних умовах.

IX. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО ПОЛОЖЕННЯ ПРО ФАХІВЦІВ В СИСТЕМІ ВГО «ZООСВІТ»

9.1. Зміни до Положення вносяться безпосередньо Правлінням ВГО «ZООСВІТ».

9.2. Кожним окремим Департаментом ВГО «ZООСВІТ» можуть вноситься доповнення згідно специфіки даного напрямку. Додатки оформлюються у відповідному  вигляді та затверджуються Правлінням ВГО «ZООСВІТ».

Положення набирає чинності після затвердження його Правлінням ВГО «ZООСВІТ» з обов'язковою публікацією на офіційному сайті організації.

- Заява про проходження навчання  у системі ВГО "ZООСВІТ"